14. februar 2019

Betingelser

Her finder du informationer vedrørende prisen på din booking

1: Betaling

Lejebeløbet er typisk i 2 rater (forudbetaling og restleje+depositum).
Lejers reservation er bindende. Forudbetalingen skal ske inden fremsendte forfaldsdato. Lejeren godkender, at have gjort sig bekendt med og er indforstået med lejebetingelserne. Restlejen overføres via bankoverførsel eller MobilePay før den angivne forfaldsdato, som bliver fremsendt.

Første rate på 25 % af det samlede lejebeløb skal indbetales senest 8 dage efter, at lejebeviset er udstedt.

Anden rate – resten af lejebeløbet på 75%, depositum samt evt. ekstra bestillinger – skal overføres med bankoverførsel eller MobilePay senest 4 uger før lejemålets påbegyndelse.

I højsæson A-B-C kan kun udlejes lørdag – lørdag. Hvis der bookes mindre antal dage betales for hele ugen.

Priser:
Rengøring: 695 kr
El: 2,60 kr/kWh
Vand: 40 kr/påbegyndt m3
1 kæledyr: 200 kr

2: Afbestilling

Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skrive til os med angivelse af årsag og annullere lejeaftalen. Annulleringen er først gældende når den er bekræftet af os. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet:

· Indtil 30 dage før lejemålets påbegyndelse: 25 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00.

· Fra 29 – 14 dage før lejemålets påbegyndelse: 50 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00.

· Fra 13. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen.

Forudbetalte tilkøb, som f.eks. for kæledyr, rengøring m.v. refunderes med 100 % ved lejers annullering af lejemålet. 

3: Ændring af lejeaftalen

Indtil 14 dage før opholdets start kan du ændre i lejeaftalen. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen med mindre andet er aftalt med os skriftligt. 

4: Skader

Lejeren er forpligtet til at behandle sommerhuset og dens inventar omhyggeligt og på en pæn måde og hæfter for evt skader (vil blive fratrukken i depositum + ekstra opkrævning).

5: Forhindret?

Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han/hun på grund af personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer og lignende) bliver forhindret i at bruge sommerhuset.

6: Aflysning fra vores side

Hvis sommerhuset bliver ikke-beboeligt af forskellige årsager og fremlejen ikke kan gennemføres, tilbagebetales 100% af det overførte beløb tilbage til lejeren.

7: Reklamationer

Evt. reklamationer over sommerhuset skal straks ved overtagelsen og senest inden 24 timer fra lejeperiodens start, eller konstatering af skaden, rettes til os for at få rettet fejlen. Lejeren skal give os en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen. En reklamation eller mangel-indsigelse anmeldt inden 24 timer fra lejeperiodens start vil dog altid blive betragtet som anmeldt fra lejeperiodens start. Forlader lejer ferieboligen uden at have underrettet os om fejl/mangler kan vi ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt.

Utilfredsstillende rengøring skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen.

8: Husdyr

Det er tilladt at have husdyr med – mod et gebyr. Til gengæld forventer vi også, at du rydder op og støvsuger efter dem samt fjerner efterladenskaber på grunden og i området. Husdyr må ikke være i møblerne.

Regler omkring hunde i Danmark:

I Danmark er indført et forbud mod besiddelse af visse typer kamphunde. Dvs., at det også er forbudt at medbringe nedenstående hunde under f.eks. et ferieophold i Danmark:

Liste over forbudte hunde

 1. Pitbull terrier
 2. Tosa inu
 3. Amerikansk staffordshire terrier
 4. Fila brasileiro
 5. Dogo argentino
 6. Amerikansk bulldog
 7. Boerboel
 8. Kangal
 9. Centralasiatisk ovtcharka
 10. Kaukasisk ovtcharka
 11. Sydrussisk ovtcharka
 12. Tornjak
 13. Sarplaninac

9: Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os , har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
E-mail
Adresse
Personoplysningerne registreres hos os og du kan få dem slettet hvis du ønsker det.
Ejeren (den dataansvarlige) og webmaster for Nørrevang212.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer ikke oplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke oplysninger krypteret.
Inaktive gæster (som ikke har fortaget genleje) bliver slettet efter 5 år.

Bookinger og faktura som er sendt fra os bliver anonymiseret i vores system efter 5 år, dvs vi ikke kan se personlige data på ordrer og faktura derefter.
Oplysninger afgivet til os videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger, såsom cprnummer.
Som registreret hos norrevang212.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os via e-mail kontakt@norrevang212.dk

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.